Byggeprosessen

Tradisjonslaft as har bygd hytter og leiligheter siden 2002. Her er en beskrivelse av hva som skjer i prosessen fra du kjøper tomt til du får nøklene til hytta.

1: Valg og kjøp av tomt, for eksempel i Bitihorn Panorama

2: Idéer og ønsker, valg av hytte
Dette skal bli din hytte, og da starter vi selvsagt med å lytte til ditt spesifikke behov, dine idéer og dine ønsker. I tillegg har vi både bilder av hytter og detaljer som for eksempel baderoms- og kjøkkenløsninger vi har bygd for andre. Det er selvsagt lov å la seg inspirere.

3: Vi utarbeider skisse og gir pris

4: Tegninger og byggesøknad
Vi går i samarbeid med en tegner som utarbeider arkitekttegninger i henhold til regler om tomteutnyttelse, høyder og andre lokale forhold. Byggesøknad sendes. Når byggesøknaden er godkjent, får du en detaljert oversikt over din bestilling og en nøyaktig fremdriftsplan som forteller når hytta vil bli overlevert.

5: Produksjon av råbygg og støping av grunnmur
Alle råbyggene laftes i 8” eller 10” senvokst furu. Produksjonen foregår hos vår faste samarbeidspartner, en kvalitetsleverandør som vi både kjenner godt og besøker hyppig.

6: Reising av råbygg
Det ferdiglaftede tømmeret sendes på bil til byggeplassen, hvor fundamentet da er støpt slik at vi straks kan gå i gang med å reise råbygget.
Alt av materiale utenom råbygget kjøper vi lokalt i Norge hos våre ulike kvalitetsleverandører.

7: Ferdig hytte, overlevering av nøkler
Den store dagen nærmer seg, og alt går i henhold til tidsplan og budsjett. Vi koordinerer og følger opp alle håndverkerne og holder fremdriften. Hytta blir ferdigstilt og du overtar nøklene.